tisdag 17 januari 2012

Knutpunkten

Helsingborg

Metro Arkitekter och Tengbom Arkitekter.


Metro har tillsammans med Tengbom haft i uppdrag att under vintern vidareutveckla förslagen till Nya Knupunkten som företagen tog fram under förra året. Beställaren, nio olika företag/ organisationer genom Helsingborgs stad/ H+, har velat se ETT förslag baserat på de båda tidigare förslagen, framtaget av ETT team. Samarbetet mellan Metro och Tengbom har till allas glädje fungerat mycket bra, och vi ser fram emot fortsatta utmaningar.
Metro arkitekter
Tengbom

Inga kommentarer: