onsdag 25 januari 2012

Gång- och cykelbro Ludvika

Ludvika

Tyréns vinner brotävling.Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och förbindelsen mellan Väsman stranden, stationsområdet och stadens centrum samt att skapa en attraktiv och trevlig entré till staden. Idag ligger både riksväg 50 och bangården som en barriär mellan Ludvika centrum och resecentrum samt sjön Väsman. Projektets huvudsakliga syfte är att tillgängliggöra resecentrum och då är en gång- och cykelbro en förutsättning för att lyckas. Den är också viktig för trafiksäkerhetens skull. Bron ska givetvis vara estetiskt tilltalande, tillgänglighetsanpassad, trygg och säker med fria siktlinjer samt vara ett landmärke för Ludvika. I uppdraget ingick att ta fram en gång- och cykelbro med sträckning från centrum till sjön Väsmans strand.
Tyréns

Inga kommentarer: