måndag 19 december 2011

Uppsala Arena

Uppsala

[Pressmeddelande dec 15, 2011]
Arenafrågan går nu in i ett avgörande skede. EU-kommissionens handläggare anser att Näringsdepartementets anmälan är komplett och därmed färdig att föras fram till beslut.

Aros Arkitekter, numera Sweco Arkitekter


Pressmeddelande
Aros Arkitekter

Inga kommentarer: