tisdag 20 december 2011

Mumman

Gävle
  
Samrådstid: 20 december 2011 - 25 januari 2012

Glöm inte att titta på videofilmerna!

White Arkitekter

Visionsbild för Södra Centralgatan

Murengatan, högdel i norra kvarterets nordöstra hörn.

Parkeringsytan mellan järnvägen och Muréngatan rymmer ca 100 platser


Planens syfte och huvuddrag
Företaget Realoption AB vill omvandla kvarteret Mumman till bostäder med inslag av förskola och centrumfunktioner, vilket inkluderar kontor. Inriktning för bostäderna är bl.a. trygghetsboende och äldreboende.
White Arkitekter
Gävle Kommun
Video Översikt
Video-Anlända med tåg
Video-Anlända med bil

Inga kommentarer: