tisdag 13 december 2011

HAMNEN 21:153, söder, om Stora Varvsgatan

Malmö

Juul Frost arkitekter

Volymstudie från sydväst, Juul Frost arkitekter
Volymstudie från Stora Varvsgatan Juul Frost arkitekter

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att skapa byggrätter som ger möjlighet till bostäder,
kontor, vård och service. Planen möjliggör byggandet av ca 120 lägenheter
och ca 6000 m² BTA kontor och andra centrumfunktioner.
Juul Frost

Inga kommentarer: