fredag 2 december 2011

Folkets Park

Linköping

Kjellander + SjöbergUtvecklingen av Folkets Park rymmer ett tillskott på ca 300 bostäder. Folkets Park beläget väster om Linköping centrum har omedelbar närhet till Rydskogen. Projektet är ett direktuppdrag omfattande ett kvarter där helheten i området arbetats fram i workshopprocess med ett flertal arkitektkontor. Projektet rymmer totalt ca 49 lägenheter samt en gård med underliggande garage. Tomten är belägen i tallskog. Platsens John Bauer stämning har varit styrande för K + S utformning. Fasader i mörkt tegel med glans kontrasteras med fönster, balkongkanter och räcken samt vinterträdgårdar i varmt guldgul metall. Mot kvarterets yttre ger vinterträdgården en bullerskyddande uteyta mot Industrigatan och glänser till mot teglet. Takvåningen i svartgrå plåt har mansardform och ges karaktärfulla frontespiser och takkupor i varmt guldgul metall. Planlösningarna strävar efter flexibilitet i användning. Lägenheterna har grundkvaliteter som genomgående rumslighet för vardagsrum-kök med kontakt med fasad / uterum. Badrum har separat del för wc och har kontakt med fasad / uterum. Rundgång och olika möjligheter till rumsavdelande har varit ledord för utformningen. Landskapsidén bygger på att förlänga parkrumskaraktären med tallar in på gården. Med slänt, mur och trappor möta parken med det upphöjda gårdsrummet. Buskar avgränsar egna uterum mot gemensamma ytor med ängskaraktär. Landskap: White Landskap, Linköping

Kjellander + Sjöberg

Inga kommentarer: