måndag 26 december 2011

Bro och Brygga Slottsholmen

Västervik 

Kulturhus för folkmusik på Slottsholmen i Västervik. Öppen internationell tävling, första pris

Arkitekter Nikolaj Findanis Peter Kinnmark Francesco Matucci

Inga kommentarer: