torsdag 29 december 2011

Banviksbrottet

Lysekil

Kvadraten Arkitekter

Skiss till utformning. Modellstudie perspektivpunkt 1.
Skiss till utformning. Modellstudie perspektivpunkt 2
Flygbild med planområdets läge och utbredning i Lysekil.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggrätter för ca 50 bostäder samt lokaler för
verksamheter mot Bansviksgatan. Bebyggelsen föreslås utformas som två terrasshus
som placeras i det tidigare stenbrottet. Närmast Bansviksgatan föreslås lägre bebyggelse
som i skala harmonierar med befintlig bebyggelse i Gamlestan. Parkering anordnas i ett
garage i två plan beläget under kvarterets byggnader och gård. I garaget tillgodoses parkeringsbehovet för kvarteret samt anordnas en allmän parkering. I den norra delen av
planområdet finns parkeringsplatser för boende norr om planområdet.
Lysekil Kommun

Inga kommentarer: