måndag 3 oktober 2011

Berga

Helsingborg

Planförslaget är på utställning 3 oktober - 28 oktober 2011

600-700 bostäder.

Fågelperspektiv över planområdet med förslag på utbyggnad. Gyhults skog i öster och Kullavägen och Maria stationsgata i väster.
Förslag till blandad bostadsbebyggelse inom planområdet. Kvarterspark i förgrunden och fribyggarradhus i anslutning till allén.
Illustration över Kvartersbebyggelse med Maria stationsgata med en framtida spårväg i väster. Ett blågrönt stråk kopplar ihop de kommande etapperna och ökar tillgänglig-heten inom området. Mötesplatser öppnar upp sig ut mot Maria stationsgata och även inåt kvarteret.

SYFTE
Planläggningen är föranledd av en önskan att möjliggöra för blandad bostadsbe-byggelse samt förutsättningar för mindre service- och butiksverksamhet inom ett område norr om Maria station och söder om Kullavägen. Planområdet möjliggör för totalt ca 600-700 bostäder varav ca 45 friliggande enfamiljshus och resterande som flerbostadshus. Planen väntas även ta i beaktning frågor gällande en framtida spårvägsdragning samt slutgiltig dragning av Maria stationsgata.

 Helsingborg

Inga kommentarer: