fredag 16 september 2011

Sverre

Uppsala

Vunnet parallellt uppdrag med påbyggnad av befintligt hus och uppförande av ny byggnad .

Arkitekt är Kjellander + Sjöberg.K + S förslag vann det parallella uppdraget om ett nytt bostadshus vid Vaksala Torg i centrala Uppsala. Projektet omfattar dels en påbyggnad av befintligt bostadshus mot torget, dels en ny byggnad i hörnet av Hjalmar Brantingsgatan. Tillägget syftar till att förtydliga platsen rumsligt och spelar i volym och materialitet med Uppsala kongress- och konserthus, ritat av Henning Larsen Architects. Konserthusets resliga kubvolym i zinkplåt kontrasteras mot Kv Sverres bronsfärgade fasader med volymetrisk variation.
K + S medvetna strategi har varit att inte röra befintligt byggnad, utan istället koncentrera sig på att göra en ny byggnad som lätt lägger sig mot och på - och för en nyanserad arkitektonisk dialog. Tillbyggnaden är tydligt individualiserad, en nyanserad kommentar till det som finns på platsen och runt torget. Syftet är att förändra helheten, att skapa en katalysator som leder till en utveckling av kvarteret och hela platsen.
Förslaget omfattar ca 70 ljusa hyreslägenheter med utsikt mot torget samt lokaler i gatuplanet.
En del i uppdraget är att varsamt renovera samt uppgradera befintligt bostadshus, ritat av arkitekterna Ancker Gate Lindegren (Byggnadsår 1968).
Kjellander + Sjöberg

Inga kommentarer: