lördag 17 september 2011

Konsuln

Linköping

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 7 juni 2011.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för att uppföra en 4 - 11 våningar hög byggnad för kontor och handel, dock ej livsmedel, samt ett 8 våningar högt flerbostadshus.

Arkitekt är Wingårdhs Arkitektkontor.

Föreslagen byggnad för kontor och handel på fastigheten Konsuln 3 sedd från Stångebroplan (korsningen
GamlaTanneforsv./Nya Tanneforsv). Illustration av Wingårdhs Arkitektkontor AB.

Föreslagen byggnad för kontor och handel på fastigheten Konsuln 3 sedd från Stångebro. Illustration av
Wingårdhs Arkitektkontor AB.
Föreslagna byggnader för kontor och handel (till vänster) och för bostäder (till höger) på fastigheten
Konsuln 3, sedda från västra Stångåstranden. Illustration av Wingårdhs Arkitektkontor AB.


Wingårdhs Arkitektkontor

Inga kommentarer: