torsdag 22 september 2011

Helsingkrona nation bygger nya studentbostäder i Lund

Lund

Ett nytt bostadshus för cirka 120 studenter planeras i Lund.

Huset planeras att rymma ca 9-10 våningsplan och ett våningsplan kommer att innehålla 5-7 lägenheter för två eller tre studenter per lägenhet. I huset skapas även utrymme för café, servering och kontor samt lokaler för nationens aktiviteter. Planändringen kan ta ett par år vilket medför att inflyttning beräknas kunna ske till höstterminen 2015.


Pressmeddelande

Inga kommentarer: