måndag 19 september 2011

Badhuset och kvarteren Nanna och Mimer

Umeå

Planförslaget befann sig på programskedet till och med den 20/5 2011.

Badhus, hotell och bostäder.

Arkitekt är sandellsandberg  


På grusplanen bakom Mimerskolan är det tänkt att Umeås nya badhus ska byggas. Badanläggningen ska inrymma en 50-metersbassäng samt en äventyrsdel. Målsättningen är att badhuset ska stå klart under 2014. Mimerskolan ska enligt förslaget byggas om till ett hotell där Elite Hotels kommer att vara den som driver hotellet. Förutom de bostäder som byggs i flyglarna längs Mimerskolan byggs det även bostäder i en 13 våningar hög byggnad i nordvästra hörnet av kvarteret Nanna. Nyttjandet av gamla gymnastiksalen är ännu inte bestämt, men det kan till exempel komma att bli en saluhall eller en restaurang. 
Umeå Kommun
sandellsandberg

Inga kommentarer: