söndag 23 juni 2013

Kronhjorten

Uppsala

Granskning till den 5 september 2013.

Med bl.a. nybyggnad av cirka 100 lägenheter fördelat på ett punkthus i 11 våningar, samt tre flerbostadshus i 4-5 våningar.

White arkitekterHöghuset och lokalen sett från korsningen Ölandsresan – Linnés resväg.Uppsala kommun:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av cirka 100 lägenheter fördelat på ett punkthus i 11 våningar, samt tre flerbostadshus i 4-5 våningar. Inom plan-området ingår även allmän platsmark och en busshållplats. I anslutning till busshållplatsen möjliggörs cirka 250 kvm lokaler för centrumverksamhet. Sökande är Oxenborgen Fastigheter AB.
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar samt Oxenborgen fastigheter AB (fastighetsägare och sökande). White arkitekter har medverkat som den sökandes arkitekt. Situationsplan, illustrationer och solstudie har tagits fram av White arkitekter.
Uppsala Kommun
White arkitekter

Inga kommentarer: