måndag 18 mars 2013

Ankargatan

Alingsås

Granskning 22 februari - 15 mars

Ca 27 hyreslägenheter.

White arkitekter

White arkitekterAlingsås Kommun:
Syfte
Syftet med planen är att ge möjlighet till att bygga bostäder i kvarteret Ankaret i stadsdelen Stampen i centrala Alingsås. 
Planförslaget innebär att ett kontorshus ersätts med bostadshus om ca 27 lägenheter, varav ca hälften kommer innehålla två rum och de övriga tre eller fyra. Exploatören planerar att dessa ska uppföras som hyreslägenheter.
Alingsås Kommun

Inga kommentarer: