tisdag 14 februari 2012

Utsikten - Spa- och Hotellbyggnad

Lernacken , Malmö

Ett projekt som inte postats i bloggen tidigare.

Illustration och plangestaltning för bebyggelsen är gjord av Space Group, Oslo, genom Gro Bonnesmo.

VY FRÅN SYDOST
VY FRÅN SYD (BROFÄSTET)
Arbetsmodell av spa- och hotellbyggnad.
Arbetsmodell av spa- och hotellbyggnad.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Lernacken dels som naturområde med tillgänglighet för allmänheten dels som plats för hotell, spa- och konferensverksamhet. Syftet är också att skydda och bevara platsens höga naturvärden. Detaljplanen avser också att upphäva strandskydd inom område markerat på plankartan.
Space Group Oslo

Inga kommentarer: