fredag 10 februari 2012

Uppsala Arena

EU-besked i mitten av april 
EU-kommissionens beslut om Uppsala Arena dröjer något. De handläggare som beredde ärendet fram till december gav då beskedet att ärendet för deras del var komplett för att gå till nästa nivå i beslutsprocessen. Det är där man nu ställt några kompletterande frågor till Näringsdepartementet och tidpunkten för beskedet skjuts fram två månader till mitten av april.
Aros Arkitekter, numera Sweco.

Uppsala Arena
Tidigare Post

Inga kommentarer: