tisdag 21 februari 2012

Universitetsplatsen

Örebro

Samrådstid 20 februari till 30 mars 2012

Juul Frost Arkitekter


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till en utveckling av Universitetsplatsen. Platsen föreslås rymma nya funktioner för Universitetet och Business Science Arena. Förslaget möjliggör ett tillskott av en aula och andra universitetsrelaterade lokaler, bostäder, kontor, butiker, mm. I detaljplanen föreslås en ny knutpunkt för kollektivtrafiken och nya och förändrade gång- och cykelstråk.
Örebro kommun
Tidigare Post
Juul Frost arkitekter

Inga kommentarer: